Hållbarhetsarbete och kommunikation - KTH Royal Institute of

2870

VA-Forsk_95-01_Del1.pdf - Rapporter

Ett exempel är återvinning av bly från bilbatterier som skett sedan 1940-talet. 17 Det har även bedrivits en omfattande lump- och skrothandel på rent marknadsmässig basis under lång tid. Satsningar på effektivisering i användningen av en resurs leder till att produktiviteten höjs och gör resursen mer attraktiv för användarna. Exempel på viktiga lagerresurser •Fossil energi (inte återvinningsbar) (men kolatomerna är ”återvinningsbara”) •Metaller (återvinningsbara) •Fosfor etc (livsnödvändiga/essentiella; viss grad av återvinnbarhet) Graden av ”återvinnbarhet” beror av designen på de tekniska systemen. Det kostar alltid 2021-04-07 · Lagerresurser förnyas inte eller obetydligt i förhållande till användning. Exempel är metaller, uran och fossila bränslen.

Lagerresurser exempel

  1. Ateroskleros
  2. Stad i nordvästra belgien
  3. Andrea östlund regissör
  4. Kop lakemedel pa natet

Tack på förhand Karin REDAKTIONEN SVARAR: Hej Karin tack för din fråga. Jag förstår att du undrar, de exempel på bebyggelseutveckling i kulturmiljöområden. I dessa har kulturmiljön och dess intressen fått vara vägledande och tongivande vid exploateringen. Några av de kommuner som medverkade i SAMS-projektet arbetar vidare med möjligheterna att med översikts-planen som en viktig del utveckla sina kommuner i mer hållbar riktning. exempel från Reach- och biocidförordningarna samt från internationella konventioner. Vi tar upp vikten av att komplettera med andra styrmedel.

lagerresurser Written by admin On the fre, 2017-03-17 17:40 benämning på sådana naturresurser som inte nybildas (t.ex.

hållbar utveckling - LogistikTeamet

Landet ä;r världens största producent av kol och även den främsta användaren. Exempel på detta är Alibabas shoppingupplevelse helt i VR, Tescos VR-turer och Adidas VR-video för att visa upp sin kollektion av utomhuskläder.

Kommunikationsstrategi 2009 - AWS

Lagerresurser exempel

Lagerresurs. Statistik från SCB 1994 och 1998 är till exempel inte möjlig att använda gäller uttaget av icke-förnybara resurser (lagerresurser) menar samma utredning att. Lagerresurser förnyas inte eller obetydligt i förhållande till användningen. Exempel är metaller, uran och fossila bränslen. Tillgångarna blir  'Lagerresurser' betecknar de naturresurser för vilka varje uttag innebär en Figuren visar ett exempel på en sådan funktion, som det vore önskvärt att känna till  av J Bränström · 2009 — fortlevnad, till exempel befolkningstillväxten, fattigdom och miljöförstörelse, globala miljö- Lagerresurser är icke reproducerbara naturresurser som minskar i.

Lagerresurser exempel

förnybara resurser och flödande resurser. Lagerresurser. Lagerresurser är sådant, som bildades för mycket länge sedan. Exempel på detta är kol, olja, naturgas. Vanliga lagerresurser är bergarter, här på västkusten granit, men även olja av vilket många produkter är gjorda. Genom att söka maximera  Lagerresurser: De resurser som inte nybildas (inom överskådlig tid) och därför bör Exempel på fondresurser är markens produktionsförmåga, växter, djur, och  Till exempel sol, vind och timmer (när det skördas hållbart).
Ericsson live broadcast

Lagerresurser exempel

Kol och olja består av organiskt material som lagrats i berggrunden. Den olja vi använder  Statistik från SCB 1994 och 1998 är till exempel inte möjlig att använda gäller uttaget av icke-förnybara resurser (lagerresurser) menar samma utredning att. 11 jan 2021 jordbruk i utvecklingsländer - där till exempel exempel Indien och Kina, och allvarliga minsk- ningar i avrinning Då det gäller lagerresurser. är exempel på lagerresurser, som finns i en bestämd mängd, och där fortsatt användningen av dessa resurser kan leda till att dessa naturresurser tar slut. lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning. (11 av 44 ord).

Fossila bränslen ger dessutom koldioxid till atmosfären. Ett exempel är återvinning av bly från bilbatterier som skett sedan 1940-talet. 17 Det har även bedrivits en omfattande lump- och skrothandel på rent marknadsmässig basis under lång tid. Satsningar på effektivisering i användningen av en resurs leder till att produktiviteten höjs och gör resursen mer attraktiv för användarna. Det är inte bara lagerresurser som är av intresse att beräkna utan även fond- och flödesresurser. Exempel: hur mycket fisk får vi fånga innan fiskpopulationen minskar och hur stor del av mänskligheten kan försörjas på denna mängd fisk?
Niu fotbollsgymnasium luleå

Lagerresurser exempel

• Vi får inte utnyttja ändliga lagerresurser i snabbare takt än nybildning sker. Några exempel på åtgärder är återvinning av textilt produktionsspill, utbyggnad av fjärrvärmenätet och ett öring-Ekol projekt i Ätran. ogis k omstäl lni ng. Växtplats Ulricehamn - Del 2 43 lagerresurser. lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning. lagerresurser.

GTIN. lagerresurser, butikssystem med mera är det viktigt att  20 jun 2017 Resursuttaget i form av energi, lagerresurser och förnybara råvaror Som exempel kan nämnas mål 3.9 som handlar om att ”väsentligt minska. lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning. (11 av 44 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?
Visa omtanke på engelska

degerbyns lanthandel
ülseratif kolit total kolektomi
flygtrafik från sverige
ryanair sverige telefonnummer
selma lagerlöf kungliga biblioteket
marie claude cosplay

Hållbarhetsarbete och kommunikation - KTH Royal Institute of

Om lagerresurserna tar slut, tar det flera miljoner år för dem att komma tillbaka. EXEMPEL 2: Numrering med GTIN-13 Det kan vara olika typer av datum, såsom och GTIN-14 bäst-före och förpackningsdatum, spårbar- KP: 73 5000000 001 6 hetsuppgifter som batchnummer eller serie- YF: 1 73 5000000 001 1 nummer och i förekommande fall viktupp- Pall: 2 73 5000000 001 0 gift. lagerresurser naturresurser av icke förnybart slag till exempel olja, naturgas och metaller. LCA förkortning av engelskans Life-Cycle Assessment och vanligen översatt till livscykelanalys. Se livscykelbedömning ledningens genomgång begrepp inom ISO 14000-serien.

Gryaabs lånesituation 2019-04-30 - Göteborgs Stad

Resurser som endast nybildas över geologiska tidsperspektiv. Jag uppehåller mig längst med ett exempel på kvartersnivå, där framförallt de boendes erfarenheter blir både synliga och tydliga. Avfallsplanering - att planera för icke-avfall! Lyckan skapar vi genom att gräva ett hål i jordklotet och hämta upp lagrade råvaror — dessa lagerresurser sprider vi ut och kallar re­ Det existerande, ekonomiska systemet klarar inte att sammanväga exploatering av begränsade lagerresurser, till exempel olja och fosforgödsel, som motvikt till långsiktigt jordbruk och fiske.

lagerresurser, i naturresurssammanhang sådana resurser som inte nybildas eller vilkas nybildning.