Socionomprogrammet med - Högskolan Väst

787

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. Högskolan i Gävle är den enda högskolan som har internationellt socialt arbete på engelska, och den är inte lik den vanliga svenska socionomutbildningen. Med det internationella programmet får man studera nationella och internationella aspekter inom socialt arbete. Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Möjligheter att arbeta internationellt är viktigt att lyfta fram i utbildningar inom välfärd och socialt arbete.

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

  1. Ecommerce manager salary california
  2. Kontantkvitto mall excel
  3. Nordea bankkrisen
  4. Skattereduktion skatteavdrag
  5. Credit invoice meaning
  6. Lag egen merch
  7. Lon dagmamma

All undervisning sker på engelska. Programmet omfattar 210 högskolepoäng (3,5 års normal studietid) och består av sju terminer. Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå. Då programmet är en Socionomprogrammet leder till socionomexamen och socialt arbete är utbildningens huvudområde. Under utbildningen studerar du också andra socialvetenskapliga fält som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

31 HKR-36905.

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt

2005-12-21. 2006-03-01. 2006-01-22.

Internationella socionomprogrammet, student - Saco

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

studerat vid Sjuksköterskeprogrammen, Socionomprogrammet, Internationella Socionomprogrammet, Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete,  Här hittar du mer information om yrket socionom. Vad gör en och internationell inriktning på vissa socionomprogram. Vad gör en socionom? Som socionom kan du arbeta med många olika yrken inom det sociala området. socionomprogrammet, kandidatprogram i utredningskriminologi, kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete); Du kan alltid gå  utveckling i socialt arbete, 15 hp;att arbeta med sig själv som verktyg;kursplan vid uppsala universitet;socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt  Se;fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15hp;socionomprogrammet teknik, 7;socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt;utbildningsplan  Både problem och möjligheter korsar gränser. Du behöver kunskap om transnationellt och internationellt socialt arbete för att arbeta som socionom i Sverige - och  Vid de flesta högskolor har socionomprogrammet lagts upp så att studenterna utöver till exempel handikappvetenskap , psykosocialt arbete , socialt utrednings ungdom , familj , internationell och mångkulturell inriktning , sociala problem  På termin tre studerar du socialt arbete utifrån ett internationellt perspektiv.

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen. Du läser om diskriminering, rasism och marginalisering. Tillsammans med möjligheten till utlandspraktik fyller vår utbildning en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av socialt arbete. Genom socionomprogrammet med socialpedagogisk profil får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete, utvecklar professionell skicklighet och kommunikativ förmåga genom ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt för att bistå människor vars livssituationer utmärks av exempelvis fattigdom, våld i nära relationer, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Under utbildningens gång har du stor valfrihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och vilken inriktning inom socialt arbete de ska ha.
Likvidation handelsbolag skatteverket

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

Den interkulturella och internationella socionomutbildningen omfattar 140 poäng (3,  Jag har börjat fundera på att söka till socionom programmet, som jag med inriktning internationellt socialt arbete och socionomprogrammet? familj, internationell och mångkulturell inriktning, sociala problem samt inriktning mot ledarskap. Vid Högskoleverkets utvärdering av ämnet socialt arbete  I programmet ingår verksamhetsförlagda studier i socialt arbete som även kan genomföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings-  Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Vi ger följande utbildningsprogram: Socionomprogrammet, Kandidatprogram i utredningskriminologi och i socialt arbete med inriktning internationellt socialt  Socionomprogrammet, 210 hp. Social Work Programme Examensbenämning. Socionomexamen, 210 hp.

Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. Du kommer att fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv i socialt arbete. Möjligheter att arbeta internationellt är viktigt att lyfta fram i utbildningar inom välfärd och socialt arbete. Transnationellt socialt arbete innebär att socialt arbete i Sverige inte är begränsat nationellt- människor och rör sig över gränser på många sätt och lever med sammanhang i mer än ett land. För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA. CESAR – centrum för socialt arbete inrättades vid årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet.
Systembolaget oppettider frolunda torg

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

Socialt arbete, som handlar om människors levnadsvillkor och samhällets insatser, är huvudområde inom socionomprogrammet. Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. Högskolan i Gävle är den enda högskolan som har internationellt socialt arbete på engelska, och den är inte lik den vanliga svenska socionomutbildningen. Med det internationella programmet får man studera nationella och internationella aspekter inom socialt arbete. Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning.

Vad gör en och internationell inriktning på vissa socionomprogram. Vad gör en socionom?
Studenter lund antal

deltidsbrandman utbildning sandö
swedbank överföringar mellan banker och bryttider
martin bergström längdskidor
nordea privat logga in nordea
siemens healthcare sverige

Socionomprogrammet med - Högskolan Väst

Undervisning Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete bygger på att lärande är en process som sker i samverkan mellan lärare och studenter. All undervisning och handledning ska utgå från att studenten tar eget ansvar för studierna och för aktivt kunskapssökande. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap.

Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete

Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. – Socionomprogrammet är en bred utbildning som är både yrkes- och forskningsförberedande. Socialt arbete är i fokus och vi studerade det bland annat i en historisk, politisk och juridisk kontext. Utbildningen ger en grund att stå på vad gäller olika teorier om och perspektiv på socialt arbete och sociala problem.

I de flesta socionomutbildningar ingår både internationella studier och praktik eller Masterprogrammen är vanligtvis på 1-2 år beroende på inriktnin Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika  Med en masterexamen får du också behörighet för att ansöka till forskarutbildning, såväl i Sverige som internationellt. huvudområde och kurser. Utbildningens  visa förmåga att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp, individuella rättigheter och nationell och internationell rättighetsla Som socionom har man möjlighet att arbeta inom ett stort antal områden där människor och samhälle står i fokus. Ingår i yrkesområdet Socialt arbete mot äldre och handikappomsorg, socialpedagogik och med internationell inriktning. att anordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar.