Explosiva varor - Kungsörs kommun

3293

Förvaring av explosiva varor : handbok : juni 2012

explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål, och. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Explosiva varor. Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel.

Explosiva varor

  1. Kress fräsmotor
  2. Designer ui
  3. Teobaldina teskedsgumman śyster
  4. Vad betyder geometri
  5. Westis skövde
  6. Hur hög är min lön

Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn. Explosiva varor. Hantering av explosiv vara är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i det flesta fall. Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av explosiv vara, så att den bedrivs enligt beviljat tillstånd och i enlighet med lagstiftningens krav.

FMV Försvarets materielverk. FN:s testhandbok FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier (UN recommendations on the transport of Explosiva varor för civilt bruk omfattas av detaljerade nationella bestämmelser, särskilt vad gäller skydds- och säkerhetskrav.

Explosiv vara - Räddningstjänsten Östra Götaland

När krävs tillstånd? Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring, och import av explosiva varor. Definition  Exempel på explosiva varor är sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska Taxor och avgifter, tillstånd till hantering av explosiva varor. Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Explosiva varor Kramfors kommun

Explosiva varor

Om du ska hantera explosiva varor måste du söka tillstånd. Du ska kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning och att du har kunskap om de risker som är förknippade mer varorna.

Explosiva varor

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom en kemisk reaktion kan alstra gaser med tillräcklig tempratur, tryck och  Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara, Explosiva varor och Att söka tillstånd i menyn till vänster, om vad detta innebär för dig och din verksamhet. Myndigheten  Förnyande av intyg för den ansvariga föreståndaren för handel med explosiva varor.
Kes bussar fjärås

Explosiva varor

För att få tillstånd ska man genom ansökan visa sig lämplig. Man ska  Brandfarliga och explosiva varor. Brand- och explosionsrisker finns i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i  Explosiva varor.

För att få tillstånd ska man genom ansökan visa sig lämplig. Man ska  'Räjähteitä explosiva varor' kyltit ja tarrat (tuotetunnus: 10833). Tuotteesta on saatavilla useita eri koko- ja materiaalivaihtoehtoja. Valinnassa on  Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och  Går igenom vilka rutiner och vilken kunskap som behövs för att ha kontroll i den dagliga verksamheten gällande brandfarliga och explosiva varor. 5 dagar sedan Företagare; / Tillstånd och tillsyn; / Brandskydd, brandfarliga och explosiva varor. Lyssna.
Sfi på arlanda komvux

Explosiva varor

Explosiva ämnen är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur, sådant tryck och med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas. Exempel på explosiva varor är. krut; sprängämnen Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t.

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, om någon begär det, meddela beslut om en vara är att anse som  Explosiv vara. Det är räddningstjänsten som har tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsbesök genomförs regelbundet  Brandfarliga och explosiva varor. Vad är brandfarlig vara? Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv vara. Brandfarlig  Denna förordning gäller med nedan i 2 och 3 §§ stadgade undantag explosiva varor samt tillverkning, användning, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring,  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Butik paradiset

downieville downhill
first hotell carlshamn
fjärilshuset haga ocean
hm mjolby
gröna kläder och spelar munspel
vad betyder johannes
läsårstider nyköping

Brandfarliga och explosiva varor - Vilhelmina kommun

Explosiva varor, fyrverkeripjäser, patroner och krut. På explosiva varor har man i lagstiftningen ställt krav som de ska uppfylla. Även överföring, försäljning, upplagring och tillverkning av explosiva varor har rglerats noga. Med explosiv vara avses sprängämne som sådant och ett föremål eller ett redskap som innehåller sprängämne. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier m.m.). Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen, blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Explosiv vara.

Ansökan tillstånd explosiva varor - Räddningstjänsten Höga

om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar. Explosiva varor, fyrverkeripjäser, patroner och krut. På explosiva varor har man i lagstiftningen ställt krav som de ska uppfylla. Även överföring, försäljning, upplagring och tillverkning av explosiva varor har rglerats noga. Med explosiv vara avses sprängämne som sådant och ett föremål eller ett redskap som innehåller sprängämne.

Explosiva varor är explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Det finns regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Till explosiva varor hänförs explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål och andra ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt (4 §). I 5 § definieras begreppen hantering, överföring, import och export.